czynniki chłodnicze w klimatyzacji

dodane: 2011-05-30 21:45:26 ostatnia zmiana: 2011-05-30 21:45:46
Amoniak jest z powodzeniem wykorzystywany jako czynnik chłodniczy w przemysłowych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacji od ponad 100 lat. Jest to bezbarwny gaz o gryzącym zapachu, skraplający się pod ciśnieniem. W chłodnictwie amoniak jest znany jako R 717 (R = /ang. Refrigerant/ czynnik chłodniczy) i jest wytwarzany syntetycznie do stosowania w urządzeniach chłodniczych. Amoniak nie niszczy ozonu (jego ODP = 0 /ang. ozone depletion potential/) i nie ma bezpośredniego wpływu na globalne ocieplenie (GWP = 0 /ang. global warming potential/). Takżę dzięki wysokiej efektywności energetycznej, jego udział w globalnym ociepleniu jest niski. Amoniak jest łatwopalny, jednak jego energia zapłonu jest 50 razy wyższa niż gazu ziemnego. Amoniak jest toksyczny, ale ma charakterystyczny, ostry zapach, który daje się łatwo wyczuć w powietrzu, przy stężeniu 3 mg / m³. Dwutlenek węgla (CO2) Dwutlenek węgla jest znany w technice chłodniczej i klimatyzacji jako czynnik R 744 i ma długą historię wykorzystywania, sięgającą do połowy XIX wieku. Jest to bezbarwny gaz, skraplający się pod ciśnieniem, o lekko kwaśnym zapachu i smaku. Dwutlenek węgla nie ma zdolności do niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0) i nieznaczny bezpośredni wpływ na globalne ocieplenie (GWP = 1), kiedy jest stosowany jako czynnik chłodniczy w obiegach zamkniętych. Jest niepalny, obojętny chemicznie i cięższy od powietrza. Dwutlenek węgla ma działanie narkotyczne i duszące tylko w wysokich stężeniach. Dwutlenek węgla jest łatwy do pozyskiwania, ponieważ naturalnie występuje w dużej obfitości. Węglowodory W chłodnictwie i klimatyzacji wykorzystuje się węglowodory, takie jak propan (R 290, C3H8), propen (R 1270, C3H6) lub izobutan (R 600a, C4H10). Znajdują one zastosowanie na całym świecie od wielu lat. Węglowodory to bezbarwne i bezwonne gazy, skraplające się pod ciśnieniem. Nie mają negatywnego wpływu na warstwę ozonową (ODP = 0) i tylko niewielki wpływ na globalne ocieplenie (GWP = 3). Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom termodynamicznym, węglowodory są szczególnie energooszczędnymi czynnikami chłodniczymi. Węglowodory są łatwopalne, jednak dzięki dostępnych obecnie urządzeniom zapewniającym bezpieczeństwo, straty czynników chłodniczych są bliskie zeru, więć niebezpieczeństwo zapłonu przy wycieku z instalacji chłodniczej i klimatyzacji jest bliskie zeru. Węglowodory są łatwo dostępne na całym świecie, po stosunkowo niskich cenach, a dzięki swoim idealnym właściwościom chłodniczym, są powszechnie stosowane w systemach chłodzenia i klimatyzowania małych obiektów.


 
Dodaj komentarz
nick
e-mail
treść
 
Blogi
Designed by: http://www.mobtemplate.com/
x