inwerter

dodane: 2011-05-04 22:28:48 ostatnia zmiana: 2011-05-04 22:29:16
We wszystkich aplikacjach, gdzie występują zmienne przepływy (wydatek powietrza, wody, pary, czynnika ziębniczego) regulacja prędkości obrotowej silnika elektrycznego jest najbardziej efektywnym i energooszczędnym sposobem optymalnej kontroli przepływu. Dotyczy to w szczególności pomp wirowych, wentylatorów i dmuchaw oraz różnego typu sprężarek wirnikowych,klimatyzacji. Inwerterowe systemy regulacji i sterowania silników prądu przemiennego stosowane w układach chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji stwarzają nowe możliwości projektowe i eksploatacyjne w układach, gdzie występują silnie zróżnicowane obciążenia cieplne lub chłodnicze, wynikające m.in. z lokalizacji, a także warunków użytkowania pomieszczeń w cyklu dobowym bądź sezonowym (np. centra handlowe, obiekty sportowe, biurowce itp.). W systemach wentylacji i klimatyzacji komfortu istotny postęp w zakresie energooszczędnych rozwiązań wiąże się z układami o zmiennym wydatku (VRV) i zmiennej wydajności (VVF) oraz rozbudowanych układów "multisplit", których pracę nadzorują nowoczesne systemy inwerterowe [1, 5]. Techniki inwerterowe w połączeniu z monitoringiem i zdalną kontrolą parametrów znajdują rosnący obszar zastosowań ze względu na duży zakres zmian obciążeń cieplnych jakim podlegają omawiane systemy w warunkach eksploatacji (30-80%). Regulator podaje następnie odpowiednie impulsy wykonawcze do siłowników nastawiających przepustnice i zawory, a także dwóch inwertrerów sterujących pracą wentylatorów w kanale nawiewnym i wywiewnym, w wyniku czego następuje płynna zmiana parametrów strumienia powietrza wentylacyjnego. Zastosowanie tego układu pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacji oraz przeglądów systemu wentylacji, poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach i zmniejszyć wahania jego temperatury (z 3oC do ~1oC).


 
Dodaj komentarz
nick
e-mail
treść
 
Blogi
Designed by: http://www.mobtemplate.com/
x