klimatyzacja: 2011:04:22 17:55:07

dodane: 2011-04-22 17:55:07 ostatnia zmiana: 2011-04-22 19:27:13
Wybór kryterium ekologicznego w klimatyzacji jest niezależnym złożonym zagadnieniem. Dla najczęściej występujących zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego związanych ze spalaniem paliw nieodnawialnych lub innymi powszechnie występującymi procesami technologicznymi opracowano indywidualne wskaźniki dla klimatyzacja , które ujęto w regulacjach prawnych. Należą do nich: • potencjał cieplarniany GWP (Global Warming Potential) [kg CO2], • potencjał zakwaszenia AP (Acidification Potential) [kg SO2], • potencjał destrukcji warstwy ozonowej ODP (Ozone Depletion Potential), • potencjał fotochemicznego utleniania z NOx POCP (Photochemical Ozone Creation Potential) [kg etylenu], • potencjał nitryfikacji NP (Nitrification Potential) [kg PO4]. Rozpatrując uciążliwość ekologiczną dowolnego produktu w pełnym cyklu istnienia wprowadza się pojęcie skumulowanej emisji zanieczyszczeń, definiowanej jako sumaryczna emisja zanieczyszczeń generowana we wszystkich etapach procesów wytwórczych i transportowych prowadzących do wytworzenia rozpatrywanego produktu, okresu eksploatacji i likwidacji . Mam pomysł na klimatyzacje nisko ciśnieniową. Nie mam praktycznego doświadczenia w tej dziedzinie dlatego szukam porady eksperta. U moich rodziców na wsi jest w odległości 1.5m od domu nie używana studnia z wodą gruntową. Parę m3 zimnej wody. Chciałbym przepuścić przez jednostkę wewnętrzną tę wodę bez użycia jednostki zewnętrznej. Myślałem żeby zastosować pompkę od CO albo zanurzeniową o małym przepływie i ewentualnie nawet zwykłą chłodnice z wentylatorem. Była by to instalacja do pokoju ok 20 m2. Wiem że to mało wydajny system ale mam ochotę sprawdzić jak to będzie chodzić. Będę wdzięczny za rzeczowe sugestie jak można to zbudować. Definicja ta pozostaje w analogii do pojęcia skumulowanego zużycia energii (energochłonności skumulowanej) produktu pozwalającej ocenić nakład energetyczny poniesiony we wszystkich procesach, począwszy od pozyskania surowców do zakończenia produkcji, okresu eksploatacji i likwidacji. Jeżeli coś takiego już chcesz zrobić i eksperymentować to nie jednostka wewnętrzna klimatyzatora tylko fancoil dlatego że on ma większe średnice rurek i woda będzie lepiej przez niego przepływać. Są funcoiile też w wykonaniu takim jak jednostki ścienne klimatyzatorów, niepamiętam jaka firma to ma w ofercie ale kiedyś mie się tekie migneły gdzieś w sieci. Uważam że to jest kiepski pomysł i pojemnośc cieplna studni może tobie nie wystarczyć do prawidłowej pracy takiego układu no ale mogę się mylić.Przykładowo, wskaźnik skumulowanej emisji zanieczyszczeń dla etapu wytworzenia produktu (kg zan./ kg produktu) wyraża się relacją : x - wskaźnik skumulowanej emisji zanieczyszczeń pochodzących z innych źródeł niż zużycie energii [kg zan./ kg] produktu, ε - wskaźnik emisji zanieczyszczeń charakteryzujący dany nośnik energii pierwotnej [kg zan./ MJ] (w odniesieniu do energii chemicznej paliwa na poziomie urządzeń wytwórczych nośnika energii bezpośredniej), X - wskaźnik skumulowanego zużycia energii charakteryzujący dany produkt [MJ/ kg wyrobu], η*dp - skumulowana sprawność pozyskania i dostawy paliwa pierwotnego do urządzeń wytwórczych danego nośnika energii bezpośredniej.


 
Dodaj komentarz
nick
e-mail
treść
 
Blogi
Designed by: http://www.mobtemplate.com/
x