Wpisy z dnia: 2011-09-18

warstwa ozonowa

dodane: 2011-09-18 18:22:31 ostatnia zmiana: 2011-09-18 18:22:42
Traktaty międzynarodowe dotyczące ochrony warstwy ozonowej, tj. Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej i Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową nie zobowiązują swoich sygnatariuszy do wprowadzania opłat ekologicznych. Do nakładania takich opłat nie zobowiązują również państw członkowskich regulacje Unii Europejskiej.
komentarze  | czytaj więcej 
Blogi
Designed by: http://www.mobtemplate.com/
x