wykonanie montażu

dodane: 2013-01-07 19:39:38 ostatnia zmiana: 2013-01-07 19:39:38
Rurki do kolektora klimatyzacji są ocieplone taką izolacją jak wszędzie (na zdjęciu nie ma też korka w trójniku 1/2 cala w dolnej części kolektora -ma tam być dołożony jeszcze jeden taki "panel". Na kolektorze jest naciągnięta dosyć gruba folia (było napisane) -folię było najłatwiej założyć "na próbę", docelowo klimatyzacja ma być założona zwykła szyba ze starych okien (oczywiście w częściach).
komentarze  | czytaj więcej 

instalacja klimatyzacji

dodane: 2013-01-07 19:33:53 ostatnia zmiana: 2013-01-07 19:33:53
Lepiej klimatyzację było ustawić na 40-45°. Napewno w letnie dni wystarczy bo słońce świeci dłużej natomiast w dni krótsze słońce świeci sporo krócej ale za to pada pod korzystniejszym kątem. Ja mam 50° tak aby maksimum zysku osiągac w okresie przejsciowym gdy słońce świeci na kolektor klimatyzacji od 8:30 do 16:00 (las od północnego zachodu).
komentarze  | czytaj więcej 

chillery klimatyzacja

dodane: 2012-06-23 14:24:35 ostatnia zmiana: 2012-06-23 14:26:20
Chiller wytwarza wodę lodową, owszem. Z tym, że woda zostaje oziębiona w parowaczu w procesie przemiany fazowej parowania czynnika ziębniczego. Następnie ciepło jest transportowane przez sprężarkę do skraplacza gdzie jest usuwane do atmosfery. Czynnikiem ziębniczym mogą być popularne czynniki stosowane w chillerach do układów klimatyzacji takie jak R134a, R407C, R410A.
komentarze  | czytaj więcej 

spalanie gazów

dodane: 2012-06-05 21:16:56 ostatnia zmiana: 2012-06-05 21:17:32
Firma PAROC rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1997 roku, początkowo jako biuro handlowe, którego zadaniem była sprzedaż wyrobów izolacyjnych produkowanych za granicą, głównie w fabryce w Wilnie. Równolegle prowadzono rozmowy w sprawie zakupu zakładu produkcyjnego w Polsce. Rozmowy te pomyślnie zakończono w pierwszym kwartale 1998 r. i od marca PAROC został właścicielem części aktywów Izopolu Trzemeszno.
komentarze  | czytaj więcej 

klimatyzacja wyniana czynnika

dodane: 2012-01-04 19:03:41 ostatnia zmiana: 2012-01-04 19:08:14
Przepis wycofujący z użytku R22 wpłynął na eksploatację wszystkich systemów klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R22. Nie ma jednak konieczności natychmiastowej wymiany urządzeń w dobrym stanie technicznym, ponieważ konserwację można wykonywać, korzystając z R22 pochodzącego z odzysku lub regeneracji, aż do 1 stycznia 2015 roku. Jednak ilość R22, otrzymywana aktualnie z odzysku lub regeneracji, nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb, co doprowadza do niedoboru tego [...]
komentarze  | czytaj więcej 

warstwa ozonowa

dodane: 2011-09-18 18:22:31 ostatnia zmiana: 2011-09-18 18:22:42
Traktaty międzynarodowe dotyczące ochrony warstwy ozonowej, tj. Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej i Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową nie zobowiązują swoich sygnatariuszy do wprowadzania opłat ekologicznych. Do nakładania takich opłat nie zobowiązują również państw członkowskich regulacje Unii Europejskiej.
komentarze  | czytaj więcej 

komfort a klimatyzacja

dodane: 2011-07-05 20:36:06 ostatnia zmiana: 2011-07-05 20:36:06
Na odczucie komfortu wpływa zbiorcza kombinacja wrażeń wizualnych, słuchowych, namacalnych i cieplnych, jakie pojawiają się w danym środowisku i które wynikają ze zmian w zakresie następujących warunków: temperatura otaczającego powietrza, temperatura promieniowania otaczających powierzchni, wilgotność i prędkość powietrza, zapachy, ilość kurzu, walory estetyczne, natężenie hałasu i oświetlenie.
komentarze  | czytaj więcej 

klimatyzacja COP

dodane: 2011-06-14 23:02:07 ostatnia zmiana: 2011-06-14 23:02:26
Poślizg temperatury jest charakterystycznym dla czynników z grupy "400". Wynika on z faktu, iż w mieszaninach nie azeotropowych w określonej temperaturze jeden ze składników zaczyna wcześniej od pozostałych podlegać wrzeniu lub skraplaniu (inny przebieg linii parowania). Tym samym kondensacja, np. R 407C zachodzi przy malejącej temperaturze, a wrzenie przy rosnącej (w przypadku danych w tab.1 są one odpowiednio 4,5oC i 4,8oC). Prowadzi to w skraplaczu komentarze  | czytaj więcej 

czynniki chłodnicze w klimatyzacji

dodane: 2011-05-30 21:45:26 ostatnia zmiana: 2011-05-30 21:45:46
Amoniak jest z powodzeniem wykorzystywany jako czynnik chłodniczy w przemysłowych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacji od ponad 100 lat. Jest to bezbarwny gaz o gryzącym zapachu, skraplający się pod ciśnieniem. W chłodnictwie amoniak jest znany jako R 717 (R = /ang. Refrigerant/ czynnik chłodniczy) i jest wytwarzany syntetycznie do stosowania w urządzeniach chłodniczych. Amoniak nie niszczy ozonu (jego ODP = 0 /ang.
komentarze  | czytaj więcej 

klimatyzacja GREE

dodane: 2011-05-16 22:58:55 ostatnia zmiana: 2011-05-16 22:59:01
dąc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów, a dbając jednocześnie o środowisko marka Gree postanowiła oprócz dotychczasowej serii TRENDY INVERTER wprowadzić nową serię klimatyzatorów inverterowych naściennych typu split o klasie energetycznej A – CHANGE DC INVERTER. Klimatyzatory te wyposażone w sprężarki DC, charakteryzują się wysoką wydajnością, przy małym zużyciu energii, niskim poziomem hałasu oraz nowatorskim wyglądem.
komentarze  | czytaj więcej 

inwerter

dodane: 2011-05-04 22:28:48 ostatnia zmiana: 2011-05-04 22:29:16
We wszystkich aplikacjach, gdzie występują zmienne przepływy (wydatek powietrza, wody, pary, czynnika ziębniczego) regulacja prędkości obrotowej silnika elektrycznego jest najbardziej efektywnym i energooszczędnym sposobem optymalnej kontroli przepływu. Dotyczy to w szczególności pomp wirowych, wentylatorów i dmuchaw oraz różnego typu sprężarek wirnikowych,klimatyzacji.
komentarze  | czytaj więcej 

klimatyzacja odnawialna

dodane: 2011-04-22 19:36:47 ostatnia zmiana: 2011-04-22 19:37:56
Możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania stała się podstawą i głównym bodźcem rozwoju urządzeń wyposażonych w odwracalny układ chłodniczy, popularnie zwany pompą ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje zasadę termodynamiki, pozwalającą na transport energii cieplnej z tzw. dolnego źródła wklimatyzacji o niższej temperaturze do źródła górnego o temperaturze wyższej, przy użyciu pracy zewnętrznej.
komentarze  | czytaj więcej 

klimatyzacja: 2011:04:22 17:55:07

dodane: 2011-04-22 17:55:07 ostatnia zmiana: 2011-04-22 19:27:13
Wybór kryterium ekologicznego w klimatyzacji jest niezależnym złożonym zagadnieniem. Dla najczęściej występujących zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego związanych ze spalaniem paliw nieodnawialnych lub innymi powszechnie występującymi procesami technologicznymi opracowano indywidualne wskaźniki dla klimatyzacja , które ujęto w regulacjach prawnych.
komentarze  | czytaj więcej 

klimatyzatory

dodane: 2011-04-22 17:47:52 ostatnia zmiana: 2011-04-22 19:29:43
Idealny czynnik chłodniczy klimatyzacja stosowany w klimatyzacji powinien odznaczać się m.in.: • dużym utajonym ciepłem parowania, • wysoką temperaturą krytyczną, • małą masą cząsteczkową, • dobrą współpracą z powszechnie dostępnymi na rynku olejami mineralnymi, • obojętnością ekologiczną (ODP = GWP = 0), • niepalnością i nietoksycznością.
komentarze  | czytaj więcej 

klimatyzacja - agregat wody lodowej

dodane: 2011-04-22 17:33:36 ostatnia zmiana: 2011-04-22 19:31:42
Wykonawcy systemów klimatyzacji i chłodzenia coraz częściej stają w obliczu wykonywania prac renowacyjnych i wymiany urządzeń. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma TRANE zapowiada zastąpienie serii agregatów klimatyzacja wody lodowej chłodzonych wodą RTHC, przez urządzenia typoszeregu RTHD, które z założenia są lepiej dostosowane konstrukcyjnie do potrzeb rynku wymiany urządzeń i renowacji, uwzględniające najnowsze [...]
komentarze  | czytaj więcej 
 
1

Blogi
Designed by: http://www.mobtemplate.com/
x